Logo

Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
Komunikat

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy informację, że w związku z pracami informatycznymi wystąpi niedostępność usługi mojeID oraz Profilu Zaufanego w dniach:
25.09.2020 w godzinach 21:00 - 22:00
26.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:00

Za utrudnienia przepraszamy.


Zaufane urządzenie w eBSR od 15.06.2020r


Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut.

Informacja Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
o zagrożeniu związanym z ofertami inwestycji na rynku Forex i Bitcoin.

UWAGA! przestępcy atakują przedsiębiorców korzystających z Programu Tarcza Finansowa PFR.
Komunikat Komendy Głównej Policji i ZBP z dnia 22 maja 2020 roku.


Serwis telefoniczny eBSR: 12 430 05 34 lub 12 257 11 06
(od poniedziałku do piątku 07:00-18:00, w soboty 07:30 - 13:30)
Od dnia 01-01-2020 r. płatności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT winny być przekazywane na Indywidualny Numer Rachunku, tzw. mikrorachunek .
Więcej informacji na temat nowych mikrorachunków oraz płatności podatkowych od 01-01-2020 r. na stronie głównej Banku
https://bsr.krakow.pl/bank/informacje/aktualnosci/mikrorachunek-podatkowy


BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ –
ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA OD DNIA 11.09.2019 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 września 2019 r. (środa) wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwufazowym logowaniu do systemu:
FAZA I:
w usługach eBSR i eBSR-BIZNES
– bez zmian (należy podać stosowane dotychczas login i hasło)
FAZA II:
w usłudze eBSR
– NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć aplikacji mobilnej TuBSR
w usłudze eBSR–BIZNES – NOWOŚĆ: należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego lub użyć certyfikatu kwalifikowanego

Hasła SMS służące do logowania są bezpłatne.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-18.00 oraz w soboty od 7.30-12.00). Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności
Komunikat Prokuratury Krajowej


BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
KORZYSTAJĄCYCH Z KART-ZDRAPEK/LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH
DO AUTORYZACJI TRANSAKCJI
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w usłudze eBSR nie ma już możliwości korzystania z kart-zdrapek.

Jeżeli dotychczas nie zmienili Państwo sposobu autoryzacji z kart zdrapek na SMS, spowodowało to brak możliwości wykonywania transakcji w bankowości elektronicznej.

Zmiana sposobu autoryzacji możliwa jest w każdej placówce Banku lub jeżeli podczas uruchamiania usługi wskazali Państwo numer telefonu komórkowego, sposób autoryzacji można także zmienić telefonicznie pod numerem 12/430-05-34 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 12:00).
Zmiana sposobu autoryzacji jest bezpłatna, a podyktowana jest przepisami ustawy o usługach płatniczych implementującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod ww. numerem telefonu.
Informacji udzielają również Pracownicy w placówkach Banku.

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, udostępniliśmy taką możliwość w usłudze eBSR.
Sposób wykonania przelewu podzielonej płatności VAT został opisany w Instrukcji użytkownika ( Nowy przelew VAT: strona 3, Definicja podzielonej płatności: strona 104, 109, 111, 112)
Doładowania telefonów komórkowych
Doładowania realizowane są przez firmę Blue Media S.A. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z doładowaniem telefonów w tym reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media, pod numerem nr tel. 58 7604 844 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika Operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00
lub na adres e-mail: bok@bm.pl.
Zapoznaj się z Regulaminem oraz informacją o kwotach doładowań. Jeśli chcesz, aby została wystawiona faktura, zarejestruj swoje dane po zalogowaniu
Zasilenie - faktura
Bezpieczeństwo
W celu wyeliminowania zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie bankowości internetowej przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej naszego Banku i zalecamy stosowanie się do poniższych komunikatów:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przekazuje informację wystosowaną przez Związek Banków Polskich o pojawieniu się zagrożenia dla użytkowników bankowości internetowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie zaleca stosowanie zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej zawartych w komunikacie Związku Banków Polskich.
Z poważaniem BSR w Krakowie