Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z pracami konserwacyjnymi, w dn. 26.06.2018 od godz. 14.30 do godz 15.30 mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z usługi eBSR.
Za utrudnienia przepraszamy.
Informujemy, że od dnia 01.01.2018r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji bankowych BSR w Krakowie dla klientów instytucjonalnych i rolników. Wprowadzone zmiany dotyczą wysokości prowizji za realizację przelewów do ZUS w systemie bankowości internetowej. Opłata za przelew do ZUS tak jak za każdy inny przelew będzie wynosiła 1 zł. Jednocześnie przelew do organów podatkowych wciąż będzie realizowany bezpłatnie.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl oraz w Oddziałach Banku.
Informujemy, że od dnia 27.11.2017r. nastąpiła zmiana adresu Filii w Bochni z ul. Bracka 4a na ul. Konstytucji 3 Maja 1c
W usłudze od dnia 8.11.2017 zostały wprowadzone następujące zmiany:
1) Zmiana komunikatu wyświetlanego po wykonaniu doładowania na „Nowe doładowanie zostało przekazane do operatora”.
2) Dołożenie możliwości przeglądania szczegółów operacji i wydruku wtórnika w zakładce „Kredyty”, „Lokaty” oraz „Karty".
3) Dodano możliwość wyświetlania historii (Krok 1) dla kredytów, lokat i kart kredytowych.
4) Dodano przycisk do wysyłania sms-ów z autoryzacją.
5) Dodano automatyczne uzupełnianie się danych banku beneficjenta dla przelewu zagranicznego na podstawie wpisanego numeru IBAN. Dla zapewnienia poprawnego działania w kroku trzecim przelewu zagranicznego należy podać rachunek, kwotę oraz walutę transakcji.

Informujemy, że od dnia 07.11.2016 r. funkcjonalność bankowości internetowej została poszerzona
o możliwość realizacj przelewów w systemie SORBNET bez względu na kwotę przelewu. Prowizja za przelew SORBNET poniżej 1 000 000 zł wynosi 40 zł.
Przelewy w kwocie równej i wyższej niż 1 000 000 zł tak jak dotychczas są realizowane w systemie SORBNET. Prowizja nie uległa zmianie i wynosi 20 zł
Przelewy sorbnet w bankowości elektronicznej klient może dysponować do godziny 13:30 w dniu bieżącym ( pracującym).
Doładowania telefonów komórkowych
Doładowania realizowane są przez firmę Blue Media S.A. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z doładowaniem telefonów w tym reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media, pod numerem nr tel. 58 7604 844 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika Operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00
lub na adres e-mail: bok@bm.pl.
Zapoznaj się z Regulaminem oraz informacją o kwotach doładowań. Jeśli chcesz, aby została wystawiona faktura, zarejestruj swoje dane po zalogowaniu
Zasilenie - faktura
Bezpieczeństwo
W celu wyeliminowania zagrożeń i zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie bankowości internetowej przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej naszego Banku i zalecamy stosowanie się do poniższych komunikatów:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie przekazuje informację wystosowaną przez Związek Banków Polskich o pojawieniu się zagrożenia dla użytkowników bankowości internetowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie zaleca stosowanie zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej zawartych w komunikacie Związku Banków Polskich.
Z poważaniem BSR w Krakowie